Klik for at gå til Agidon facebook Klik for at gå til Agidon Linkedin Klik for at gå til Agidon You Tube

MENU

Agidon var også i år koordinator på og ved banegårdene i Odense og Hjørring i forbindelse med Verdens Bedste Nyheders kampagnedag tidligt fredag morgen 12. september 2014.

 

Juice-brikker fra Rynkeby og i Hjørring endvidere morgenmad fra Føtex blev sammen med en specialavis med Verdens Bedste Nyheder uddelt til de morgenfriske på banegårdene.

 

På denne, landsdækkende oplysningsdag med fokus på, at det faktisk går godt med at bekæmpe den globale fattigdom og herunder også med at give endnu flere børn mulighed for at gå i skole, skinnede solen på de mange rejsende og på udbringerne af de gode nyheder.

 

IT-konsulentvirksomheden Agidons medarbejdere var i Odense godt suppleret af  Nordfyns Højskole, og i Hjørring deltog også det lokale byrådsmedlem for SF, skuespilleren Jørgen Bing, samt ikke mindst eleverne i 10. klasse på Hjørring Private Realskole.

 

Verdens Bedste Nyheder er et initiativ under FN, Danida og de danske udviklingsorganisationer, der formidler konkrete fremskridt i udviklingslandene. Derudover får Verdens Bedste Nyheder en uvurderlig hjælp fra flere end 90 virksomheder, som hjælper med at bringe budskaber ud i stuerne på forskellig vis.

 

Verdens Bedste Nyheder skriver om FN’s 2015 Mål, der er målestokken for udviklingen i verden. Hver dag opstår nye udfordringer, og hver dag sker der fremskridt.

 

I 2000 besluttede verdens ledere, at færre mennesker i 2015 skal lide under fattigdom og sult, at alle drenge og piger skal være i skole og have samme rettigheder, at flere børn og mødre skal overleve barselssengen, at sygdomme som malaria, hiv/aids og tuberkulose skal reduceres, og at der skal være flere miljøvenlige og bæredygtige globale partnerskaber for udvikling.

 

- Vi er glade for at kunne være med til at gøre en forskel, og vi vil med vores engagement også gerne inspirere andre til hjælpe, siger Agidons salgschef Jesper Højlund.

 

Der er mange flere af Verdens Bedste Nyheder på hjemmesiden www.verdensbedstenyheder.dk/nyheder

 

 

Formålet med projektet er at bidrage til fremskridt i forhold til 2015 udviklingsmålet for vand og sanitet.

 

Adgang til vand vha. 10 vandboringer:

På trods af udfordringer hos 4 af de planlagte vandboringer, hvor der intet vand blev fundet i op til 250 m dybde, og vi har måtte flytte disse lokationer, er det nu foreløbigt lykkedes at få etableret 7 af de 10 vandboringer, så projektet er godt på vej.

 

Opførelse af 11 vandingssystemer

Vandingssystemerne er planlagt til at påbegyndes november 2013.

 

Opførelse af 1000 økolatriner

Der er blevet uddannet 41 lokale murere, som skal stå for etableringen af latrinerne. Landsbybeboerne skal selv betale for materialer, og det har givet nogle udfordringer da deres købekraft har været ringe. Til gengæld bliver årets høst god, og det er meget positivt for fremdriften i projektet.

Foreløbigt har 2712 personer fået adgang til sanitære forhold. Heraf har 1762 haft besøg af hygiejnerådgivere. Man har udbredt kendskabet til latrinerne vha. bl.a. film.

 

Alt i alt er projektet kommet godt i gang.

Agidon ønsker alle vore kunder og samarbejdspartnere en rigtig
Glædelig Jul. Vi vil gerne sige tak for godt samarbejde i året,
der er gået og samtidig ønske alle et Godt Nytår.

 

Vi har i år - i stedet for julegaver - valgt at støtte den humanitære organisation CARE Danmarks projekt ”Niger” gennem køb af 40 æsler, hvilket gør tilværelsen meget lettere for mange fattige mennesker i Afrika.

 

Ved at konvertere årets traditionelle julegave til Agidons samarbejdspartnere til køb af æsler til Niger forbedres eksistensgrundlaget for nogle af verdens fattigste mennesker. Agidon har med de 40 æsler valgt at bidrage en lille smule til et beskedent jule-eventyr med stor betydning ved at give æslerne til fattige kvinder i Niger.

 

Kvinderne bruger i gennemsnit seks timer om dagen på at gå langt efter vand sammen med deres døtre. Et æsel gør deres liv meget nemmere, fordi det bruges til at transportere vandet. Mødrene kan desuden klare transporten uden pigernes hjælp, så de kan komme i skole i stedet og dermed klare sig meget bedre i fremtiden.

 

CARE Danmark er en humanitær organisation, som arbejder med langsigtet udviklingsarbejde i Afrika og Asien ud fra princippet om hjælp til selvhjælp.

CARE Danmark er en del af paraplyorganisationen Verdens Bedste Nyheder, som er et unikt samarbejde mellem FN, Danida og de danske udviklingsorganisationer om at formidle fremskridt og gode resultater fra udviklingslandene. Budskabet er, at det nytter at hjælpe.

 

Agidon er en aktiv partner på Verdens Bedste Nyheder blandt andet i forbindelse med den årlige kampagnedag, hvor Agidon 13. september 2013 var koordinator på og ved banegårdene i Odense og Hjørring.

Agidon ønsker med engagementet også at inspirere andre til at en yde en indsats.

 

Op mod en milliard af verdens fattigste og mest udsatte mennesker bor på landet og er helt afhængige af den jord, de kan dyrke; den skov, de bor i; de dyr, de ejer, og det vand, der mange steder er alt for lidt af. CARE Danmark har siden 1987 fokuseret på netop at styrke fattige mennesker på landet, så deres levevilkår forbedres, og deres rettigheder anerkendes og respekteres.

Læs mere på www.care.dk

 

 

Medarbejdere fra IT-konsulentvirksomheden Agidon A/S med afdelinger
i Hjørring og Odense er i begge byer tidligt oppe, morgenfriske og på gaden, når Verdens Bedste Nyheders morgenevent fredag 13. september 2013 atter bliver landsdækkende med flere end 100 uddelingssteder.

 

- Vi er glade for at kunne være med til at gøre en forskel, og vi er stolte af at være partner på Verdens Bedste Nyheder (VBN), der formidler nyheder om fremskridt i udviklingslandene og bekæmper global fattigdom. Vi kan sammen gøre noget for at arbejde hen mod opfyldelse af FNs otte mål, som er den første milepæl på vejen mod at udrydde den globale fattigdom og nød. Vi bidrager selv økonomisk, og vi bidrager med at formidle budskabet om, at alle kan være med og gøre en forskel i kampen mod fattigdom, fortæller salgschef hos Agidon, Jesper Højlund.

 

Avis og morgengave

Han vil selv være med på gaden i Odense meget tidligt fredag 13. september, og i Hjørring vil medarbejdere fra Agidon sammen med andre gode mennesker være på Banegården for at uddele den trykte udgave af Verdens Bedste Nyheder og en morgengave til alle forbipasserende.

 

- Vi føler, at vi som alle andre kan være med til at gøre en forskel ude i den store verden, hvor der er brug for en indsats fra mange hænder. Vi kan med støtte til nogle, for os, enkle hjælpemidler gøre livet bedre for mange medmennesker. Vi vil gerne være med til at udrydde fattigdom, og det kræver, at vi står sammen i hele verdenen.

 

- Vores engagement betyder blandt andet, at vi med vores tætte samarbejde med Care Danmark omkring støttekroner til projekter i Niger er med til at skaffe rent drikkevand og skolegang, fortæller Jesper Højlund.

 

Verdens Bedste Nyheder består af et helt unikt samarbejde mellem FN, Danida og mere end 90 danske udviklingsorganisationer – store som små. Derudover får Verdens Bedste Nyheder en uvurderlig hjælp fra det danske erhvervsliv og har indgået partnerskaber med over 75 virksomheder, som hjælper med at bringe budskabet ud i stuerne på forskellig vis.

 

Rynkeby og Tetra Park

En lille handy juicebrik fra Rynkeby og Tetra Pak bliver i år Verdens Bedste Nyheders gave til morgenfolket den 13. september, og det er en morgengave med stor kommunikationsværdi for den gode sag, da to af juicebrikkens sider har VBN budskaber.

 

Både Rynkeby og Tetra Pak er medlem af FNs Global Compact, der med tre af sine ti mål pålægger virksomhederne at arbejde for øget bæredygtighed og udvikling af miljøvenlig teknologi. Det er begge firmaer meget optagede af og langt fremme med.

Rynkeby producerer juicen af koncentrater, der er presset på dyrkningsstederne, og derved mindsker man betragteligt fragtomkostninger og miljøpåvirkning. Derudover arbejder Rynkeby løbende på miljøforbedringer i forhold til blandt andet egen transport.

 

Tetra Pak laver juicebrikker med bæredygtigt FSC pap og har derudover en miljøstrategi, der også omfatter udvikling af miljøvenlig emballage og genbrug af såvel, pap som polymer og aluminium.

 

FN’s otte vigtige mål

Verdens Bedste Nyheder læner sig op ad FN’s 2015 Mål – som er den bredt anerkendte målestok for verdens udvikling – og vi opfordrer alle til at hjælpe med at tage de sidste afgørende skridt for at nå de otte mål.

2015 Målene er verdens største løfte til de fattige.

 

Siden år 2000 har verdens ledere, FN og alle udviklingsorganisationerne lovet hinanden at fokusere deres fælles indsats på at indfri de otte 2015 Mål. De er den første milepæl på vejen mod at udrydde den globale fattigdom og nød.

 

Mål 1: Halvere sult og fattigdom

Mål 2: Få hele verden i skole

Mål 3: Styrke kvinders rettigheder

Mål 4: Mindske børnedødeligheden

Mål 5: Mindske mødredødeligheden

Mål 6: Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme

Mål 7: Sikre et bæredygtigt miljø

Mål 8: Skabe øget globalt samarbejde

 

FAKTA OM VBN

Verdens Bedste Nyheder (VBN) formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor er der brug for stærke partnere til at sprede de gode budskaber.

 

Verdens Bedste Nyheders partnere består i et unikt samarbejde mellem 90 virksomheder, 90 danske udviklingsorganisationer, FN og Danida. Læs mere på www.verdensbedstenyheder.dk

 

Året rundt bringer VBN vi gode nyheder fra udviklingslande til danskerne, og i en måned fra 19. august til 30. september skruer vi op for kampagnen, og alle virksomhederne, udviklingsorganisationerne og mediepartnere spreder årets bedste nyheder ud til danskerne.

 

Fredag den 13. september er datoen for 2013-kampagnens nationale morgenevent, hvor flere end 1.000 frivillige i år uddeler en forfriskende juice fra Rynkeby og Verdens Bedste Nyheder i hele landet.

 

I Hjørring og Odense står IT-konsulentvirksomheden Agidon A/S for uddelingen.

 

 

 

 

Agidon A/S:   Tlf. 70 200 222  .  Cvr. 13 200 033

Hjørring: Sct. Cathrine Vej 21 . 9800 Hjørring      Aalborg: K. Christensens Vej 6 st. tv. . 9200 Aalborg SV      Odense: Hvidkærvej 23 B . 5250 Odense SV      København: International House . Center Boulevard 5 . 2300 København S