Fuld integration

LESSOR Payroll er et fuldt integreret lønsystem til Microsoft Dynamic NAV. Med integration til LESSOR Time & Attendance, LESSOR Human Resources og øvrige NAV produkter samles alle oplysninger et sted. Integrationen giver øget effektivitet, da genvejstaster og logik er kendt fra NAV.

 

Medarbejdere og løngrundlag

LESSOR Payroll kan håndtere forskellige typer af medarbejdere f.eks. fast lønnede, timelønnede, løsarbejdere m.m. Datagrundlaget for lønnen kan være en fast aftalt løn eller et variabelt antal timer med diverse tilhørende tillæg/fradrag. Det kan være gruppeliv, pension, kantine, personaleforening, kørselsgodtgørelse og meget andet.

Det er ligeledes muligt at lave fraværsregistrering på medarbejderne, og det kan f.eks. være ferie, feriefridage, sydom, orlov o.s.v. Såvel timer som fravær kan opsamles og indberettes til Danmarks Statistik.

Inden selve lønkørslen er det muligt at lave en prøveberegning (simulering) af såvel løn som finanskonteringen.

 

Indlæsning af skattekort og indberetning til Skat

Bestilling af skattekort, indlæsning af skattekort og indberetning til eindkomst er en naturlig del af LESSOR Payroll. Det samme gælder løbende afstemning af eindkomst såvel på firmaniveau som medarbejderniveau.

 

Bankoverførsel

Efter endt lønberegning dannes en udbetalingsfil, som kan indlæses i diverse banksystemer. Desuden kan der afregnes feriepenge, pension, A-skat og diverse bidrag til sociale ordninger via filoverførsel.

 

Håndtering af ferie, feriefridage, omsorgsdage, ferietillæg m.m.

Feriepengene beregnes ved hver lønkørsel uanset om medarbejderen har ferie med løn eller afregnes ved hver lønkørsel. Afregnede feriepenge indberettes via eindkomst uanset om det er ved fratrædelse af en funktionær eller løbende afregning af ferie. Hvis virksomheden har feriepengene i virksomheden, er det muligt at udskrive feriekort til medarbejderne.

 

Ligeledes holdes der styr på optjening og afvikling af såvel feriefridage, omsorgsdage eller andre former for fridagsopsparing/-afholdelse.

 

Det samme gælder for optjening og udbetaling af ferietillæg, samt overførsel eller udbetaling af restferie/restferiefridage.

 

Lønsedler

Lønsedler kan sendes til medarbejderne via email, e-boks eller selvfølgelig papirudskrift. Der kan vælges forskelligt lønseddellayout efter f.eks. medarbejder type. Det kan f.eks. være forskellig opsætning alt efter om medarbejderen har ferie med løn eller ej.

 

Kontering og feriepengeforpligtigelse

Når lønkørslen er afsluttet, kan konteringen i finans ske automatisk. Det samme gælder for feriepengeforpligtigelsen. Ved at kontere feriepengeforpligtigelsen løbende har virksomheden hele tiden styr på, hvilke fremtidige omkostninger der kan forventes til ferieafholdelse.

 

Afstemning

I LESSOR Payroll findes mange forskellige rapport til brug for afstemning mod Skat, bank, finans o.s.v. Nogle rapporter kan endvidere sættes op, så de afspejler behovet i den enkelte virksomhed.

 

LESSOR-Portalen

LESSOR-Portalen er et online redskab, der giver medarbejderne mulighed for at registrere timer, fravær, kørsel og udlæg direkte på mobiltelefon eller via computer. Registreringerne skal efterfølgende godkendes inden de kan overføres til lønsystemet.

Der er mulighed for nemt og enkelt at håndtere refusioner for syge- og barselsfravær.

Lønsedlerne kan afleveres til medarbejderne via portalen.

 

 

 

Kontakt Agidon på 70 200 222 for yderligere oplysninger.

 

FAKTA

 

Payroll:

 

 • Integration til øvrige NAV moduler
 • Løn- og fraværsregistrering
 • Indlæsning af skattekort
 • Indberetning af eindkomst
 • Overførselsfil med løn, feriepenge, pension, A-skat m.m.
 • Indberetning til Danmarks Statistik
 • Håndtering af ferie, feriefridage, omsorgsdage, ferietillæg m.m.
 • Afstemningsrapport
 • Automatisk kontering i finans

 

 

Portalen:

 

 • Medarbejderportal med adgang via app eller browser
 • Elektronisk registrering, godkendelse og overførsel til løn
 • Håndtering af refusion for syge- og barselsfravær
 • Dokumentation for kørselsgodtgørelse og udlæg
 • Elektronisk opbevaring af lønsedler

 

 

 

Kontakt Agidon

 

Agidon A/S

Gasværksvej 24 st. A-fløj

9000 Aalborg

Tlf. 70 200 222

Løsninger

 

 

Klik for at gå til Agidon facebook Klik for at gå til Agidon Linkedin Klik for at gå til Agidon You Tube
Klik for at gå til Agidon facebook Klik for at gå til Agidon Linkedin Klik for at gå til Agidon You Tube